Vad är Webbstjärnan?

Webbstjärnan utvecklar skolelever

Webbstjärnan är en tävling för grund- gymnasieskolan med syfte att öka kunskapen om webbpublicering. Tävlingen har arrangerats årligen sedan 2008. Intresset för Webbstjärnan har varit över förväntan – 2015 var antalet deltagare 65 000. Bakom tävlingen står Internetstiftelsen i Sverige.

Målsättningen med tävlingen är att internet ska vara ett naturligt inslag i skolundervisningen samt att uppmuntra deltagare att vara producenter, och inte bara konsumenter. Alla skolelever har möjlighet att vara med i Webbstjärnan – förkunskaper är således inte ett krav. Webbstjärnan ger stöd under tävlingens gång.

Fördelarna med Webbstjärnan är många. Det viktigaste är att eleverna får kunskap om hur innehåll för nätet skapas och varför det är viktigt att vara källkritisk. Att elever redan i tidig ålder lär sig om Internet är av stor vikt för framtiden, och dessutom är Webbstjärnan viktig ur ett demokratiskt perspektiv – alla ska få samma möjligheter.

Tävlingen består av fyra klasser – grundskola 1-3, 4-6, 7-9 samt gymnasieskola. Det finns inte några ramverk för hur tävlingsbidragen får utformas. Eleverna uppmuntras att använda sin kreativitet. Juryn tar hänsyn till deltagarnas ålder vid bedömning av bidragen, allt för att göra tävlingen rättvis.

Tillsammans skapar elever och lärare webbplatser utifrån skolarbeten. Det kan exempelvis vara recensioner av böcker, fakta om djur och natur, hemsida för ett UF-företag eller examensarbetet för gymnasieskolan. Vinnande bidrag erhåller 20 000 kronor. Den som lägger manken till har god chans att vinna – trots hård konkurrens.

Det viktigaste är inte att vinna, utan att delta. Tävlingen ger deltagarna kunskaper om Internet och webbpublicering som de kommer bära med sig för resten av sina liv. Kunskapen är mer värd än prischecken – pengarna ska endast ses som en morot.

Förhoppningsvis kommer deltagarna att utforska Internet på tu man hand med nya insikter efter avslutad tävling. Det är en av Internetstiftelsen i Sveriges många målsättningar med tävlingen. För den yngre generationen är Internet en självklarhet i vardagen – men de behöver större kunskaper på området.

webbstjärnan